Timber by EMSIEN 3 Ltd BG

Dofinansowania /dotacje

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja pn: „Rozwój działalności gospodarczej i zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez zakup koparko-ładowarki oraz stworzenie 2 miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej „

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zwiększenie zakresu świadczonych usług.

W ramach projektu zakupiono:

  • koparko-ładowarkę, ,
  • system  laserowy wspomagające prace maszyn budowlanych,
  • kamerę termowizyjna

 

Kwota dofinansowania 188 000 zł

Program realizowany w ramach poddziałania „ Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020